Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva za rok 2018+plán práce na rok 2019

Příspěvky

Výroční zpráva za rok 2018+plán práce na rok 2019

13. 4. 2017

Zpráva o činnosti MO ČRS ŽDÍREC za období od minulé VČS

dne 23. března 2019

 

Vážení rybáři, vážení hosté

            dovolte mi, abych přednesl zprávu o činnosti naší organizace za období od minulé členské schůze konané dne 24. března 2018.

            V době konání minulé členské schůze měla naše organizace 132 členů, z toho 22 členů do 15 let. K dnešnímu dni se počet členů změnil na 135 členů, z toho je 21 členů do 15 let a 6 členů do 18 let. Zájem o vstup do naší organizace je poměrně značný, a proto se výbor rozhodl přijímat pouze členy, kteří bydlí v místní lokalitě, anebo zde chataří či chalupaří. Při náběru a rozšiřování členské základny o větší množství by bylo těžké vše organizačně zvládat. Doufám, že se mnou souhlasíte, eventuálně se k této otázce můžete vyjádřit v následující diskusi.

            Ve složení výboru nedošlo k žádné změně a výbor pokračuje ve stejném složení. Proběhlo 10 řádných výborových schůzí. Další 3 schůze byly organizační vzhledem ke konání akcí, které proběhly v areálu naší Rybárny. Účast všech členů byla vynikající s minimální omluvou. Pravidelně se schůzí zúčastňoval někdo ze členů dozorčí komise. Touto cestou bych chtěl všem poděkovat za odvedenou práci pro naši organizaci. Znovu připomínám, že o chodu naší organizace se můžete dozvědět na našich internetových stránkách a ve Ždíreckých novinách a ve vývěsních skříňkách, o což se stará p. Miroslav Krňoul ml.

Jako již tradičně shrnu všechny větší akce, které se podařilo uspořádat:

 • Podpora silvestrovského běhu
 • Závody dětí na rybníku Brigádník
 • Posezení ždíreckých rybářů v naší Rybárně s následným chytáním ryb
 • Dodělání hráze na rybníku Brigádník
 • Úprava cesty na hrázi rybníku
 • Dodělání pergoly na Rybárně
 • Osvětlení pergoly
 • Dodělání udírny
 • Vytažení stromů z rybníka Huťský a vyčištění náhonu v rybníku

Když je řeč o areálu Rybárny, rád bych Vám podal zprávu o jejím využití. Byla kompletně dodělána pergola, dveře, osvětlení pergoly, vymalování, nákup nové lednice, udírna, přesun boudy na nářadí, stůl na škrábání ryb, nové chlazení. Konají se zde závody dětí, posezení ždíreckých rybářů a důstojně jsme zde oslavili 80 let činnosti naší organizace. Dále zde zasedá od dubna do října výbor naší organizace. Rybárna je otevřená všem našim členům k možnosti oslav nebo posezení s přáteli. Dále ji 1x ročně využívají myslivci na posezení. Vše je možné uskutečnit po dohodě se správcem Rybárny p. Lubošem Mrázem.

Ne vše se podařilo uskutečnit, a tak v plánu práce na letošní rok se opakuje oprava jezu a oprava lávky na chmelnici.

Bylo odpracováno 1029 hodin za 72.030,- Kč.

Dále se nepodařilo s firmou Domoza dotáhnout dotaci na 3 ks čeřičů vody a sítě podložky na výlovy. Firmě Domoza se nepodařilo dotaci získat. Zažádala proto znova o nákup těchto věcí a dopadlo to stejně. Druhá žádost byla v její režii a my jsme se na ní finančně nepodíleli.

 

 

Plán práce na rok 2019

 1. Pokračovat v údržbě a opravách rybochovných zařízení
 2. Údržba břehu kolem rybníků, čištění toku v rámci možností
 3. Údržba a opravy všech našich strojů
 4. Údržba Rybárny a okolí
 5. Podílet se ve spolupráci s Obecním úřadem ve Ždírci a ostatními složkami v obci na organizování kulturních a sportovních akcí
 6. Kontrola a údržba jezů – jejich propustnost
 7. Oprava propusti na jezu u rybníka Brigádník – zde máme domluvené dřevo od p. Bočana
 8. Údržba a čištění náhonu do rybníka Huťský, o což se starají p. Robert Fiala, Kamil Kasl, Láďa Fiala
 9. Dětské rybářské závody na rybníku Brigádník dne 24.8.2019 od 8 00 hodin.
 10. Posezení ždíreckých rybářů na Rybárně s následným chytáním ryb dne 25.5.2019
 11. Oprava lávky na Chmelnici.
 12. Voda do Rybárny – zde záleží na majitelce mlýna pí. Vrtílkové – po domluvě s ní bude vrt na jejím pozemku a uděláno věcné břemeno. Tato práce je ve stádiu jednání a nevíme, kdy bude dokončena.

 

Dále výbor považuje za správné ponechat členům všechny benefity, které připomenu:

 • dovršení 70 let – povolenka zdarma v daném roce, SHR – po celou dobu
 • za brigádnické hodiny vyplaceno 70,- Kč za hodinu
 • odměny jubilantům

 

Dále připomenu, že byla přijata doporučení:

 • při lovu na RMV používat jednoháček
 • na RMV 35 ks kapra – ostatní ryby neomezeně
 • příplatek na RMV je 300,- Kč
 • výše zápisného pro ty, kteří přestupují z jiné MO nebo jsou novými členy je 500,- Kč
 • výše zápisného pro ty, kteří žádají o vydání povolenky prvně na RMV je 1.500,- Kč

 

Vážení přítomní,

Velice rád bych poděkovat ždíreckým hasičům za pomoc při výlovech rybníků. Děkuji i prostřednictvím paní starostky též obci za pomoc a spolupráci. Děkuji všem členům naší organizace za odvedenou práci.

Dále bych vám chtěl říci, pro ty, kteří se to nedozvěděli, že máme nového šéfa ČRS pana Karla Macha (52 let), který byl zvolen na konci minulého roku a vyhrál s programem, který charakterizuje jako „návrat ke kořenům“. Přečtu vám rozhovor, který jsem převzal z Plzeňského deníku ze dne 26.2.2019.

 

Děkuji vám za pozornost a přeji všem hezké zážitky u vody,  hodně zdraví a bohatých úlovků.

Petrův zdar